Alfa Electric, Ηλεκτρικές συσκευές, Επαγγελματικός και Οικιακός Εξοπλισμός

Ακύρωση, Υπαναχώρηση

Δυνατότητα υπαναχώρησης

Η εταιρία μας σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιστρέψετε ένα προϊόν εντός 14 ημερών *αναιτιολόγητα.

*Ισχύουν ωστόσο οι ακόλουθοι κανόνες:

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε η εταιρία μας, σας παρέχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο πελάτης υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν με την απόδειξη αγοράς στην αρχική του κατάσταση, μη χρησιμοποιημένο, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών.

Στις  περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τιμολόγιο επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Εφόσον ελεγχθεί το προϊόν, θα επιστρέφεται στον πελάτη κατ’αρχήν, το τίμημα με τον τρόπο με τον οποίο η καταβολή είχε διενεργηθεί, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με τον πελάτη. Τυχόν τραπεζικά ή άλλα έξοδα (μεταφορικά, αντικαταβολή, κλπ.) ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης, βαρύνουν τον τελευταίο.

Ειδικά, τα κόστη των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί (κόστος αποστολής, αντικαταβολής, παράδοση μέχρι την μεταφορική εταιρία κλπ.) δεν συμπίπτουν στο δικαίωμα υπαναχώρησης.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές:

+ Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η καταχώριση (registration) του προϊόντος, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν κλπ.

+ Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι σε αρχική κατάσταση / έχουν υποστεί ζημιά κατά την επιστροφή στην μεταφορά.

+ Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. Προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από τον πελάτη μετά από την παράδοσή τους σε αυτόν εμπίπτουν στην εξαίρεση αυτή, όπως π.χ. καταχώριση (registration) μιας συσκευής τύπου smartphone κλπ..

+ Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. είδη ένδυσης σεφ μίας χρήσης, μαγειρικά σκεύη κλπ.).

Στις περιπτώσεις όταν το κόστος επιστροφής υπερβαίνει την αξία της παραγγελίας εφόσον το προϊόν έχει αποσταλεί και δεν είναι ελαττωματικό.

  • Μείωση αξίας προϊόντος σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος

+ Αν το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό και επιστρέφεται λόγο της υπαναχώρησης υπάρχει έξτρα χρέωση 3€ για επεξεργασία του αιτήματος.

+ Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που αγοράζει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.

  • Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως -30%.
  • Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κλπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως – 50%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως – 30%.

 

Οι μειώσεις αξίας λόγο των παραπάνω (εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις) εφαρμόζονται αναδρομικά και υπολογίζονται κάθε φορά στη συνολική αξία του προϊόντος.

Tο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (όταν μία εταιρεία αγοράζει εμπορικό εξοπλισμό από άλλη για τους σκοπούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της).

Δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας

Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται σε 1-4 εργάσιμες ημέρες. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας μόνο πριν την αποστολή του προϊόντος. Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2661031943.