Alfa Electric, Ηλεκτρικές συσκευές, Επαγγελματικός και Οικιακός Εξοπλισμός

Όροι χρήσης

Το aele.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο εμπορεύεται ηλεκτρικές συσκευές, επαγγελματικά και οικιακά είδη. Ανήκει στην εταιρία Βασίλειο Λάγκας  με έδρα στην την Μητροπολίτου Μεθοδίου 11, Κέρκυρα.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος aele.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση του aele.gr συνεπάγεται ως αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύετε ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές που μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Όροι.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Το aele.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Περιορισμός ευθυνών

To aele.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 8. «Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το aele.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Το aele.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, περιγραφές, τίτλοι, ονόματα), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν από τους κατασκευαστές ή και προμηθευτές”. 

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν απαραίτητα την κάθε παραλλαγή (χρώματος, μεγέθους, χωρητικότητας, είδους, κλπ.), το τελικό προϊόν (χρώμα, διάσταση, χωρητικότητα, είδος, ισχύς, κλπ.) βασίζεται πάντα στις επιλογές του πελάτη που επιλέγει στην σελίδα του εκάστοτε προϊόντος.

Τα προϊόντα που αποτελούν το ένα μέρος ενός εργαλείου (πχ. ανταλλακτικά) ή μίας σειράς (δεσμευτικής ή μη) απεικονίζονται ως σειρά (δηλαδή μαζί με τα υπόλοιπα είδη της σειράς που διατίθενται χωριστά) για λόγους ευχρηστίας επιλογής αγοράς και η αναγραφόμενη τιμή ρητά αφορά την συγκεκριμένη μονάδα ενός είδους όπως ακριβώς αναγράφεται στην επικεφαλίδα του προϊόντος, το οποίο προσδιορίζει ακριβώς το περιεχόμενο του εκάστοτε προϊόντος, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο (πχ σετ).

Η εταιρία μας δεν φέρνει ευθύνη για τυχόν αλλαγές σε προϊόντα (κυρίως αισθητικά) εφόσον οι αλλαγές αποσκοπούν την λειτουργικότητα του είδους.

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον ιστότοπο αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατ’ αρχήν της Επιχείρησης. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στον ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον Χρήστη η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών.

4. Προσωπικά δεδομένα

Το aele.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο aele.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών σας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Το aele.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Το aele.gr χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.  Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5. Ασφάλεια συναλλαγών

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Το aele.gr (εφεξής το «Site») χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης του Χρήστη, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο  SSL  σήμερα είναι το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την διασφάλιση της σωστής κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ δικτυακών τόπων (web sites) και δικτυακών χρηστών, για την ασφαλή μεταφορά κρυπτογραφημένων στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μία κρυπτογραφημένη TLS/SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός Χρήστη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής σε συνεργασία με μια παγκόσμια αποδεκτή αρχή πιστοποιητικού, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με τα πρωτόκολλα TLS/SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της EVERY PAY, όπου και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο aele.gr και κατά συνέπεια στο aele.gr δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του aele.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

6.Τρόποι & έξοδα αποστολής

Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Για την Κέρκυρα:

Παραλαβή από το κατάστημα Μητροπολίτου Μεθοδίου 11.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα:

#Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ ενώ για μικρότερες υπάρχει σταθερή χρέωση 5 ευρώ 

  1. Για μικρά αντικείμενα με κούριερ ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ
  2. Για βαριά αντικείμενα με μεταφορική εταιρία. Για δυσπρόσιτες περιοχές θα υπάρξει συνεννόηση.

Αντικαταβολή : Το κόστος της αντικαταβολής είναι 3 ευρώ. 

Οι αποστολές, από την αποθήκη έως τον τελικό προορισμό, ταξιδεύουν με χρέωση και ευθύνη του παραλήπτη.
Τα προϊόντα αποστέλλονται χωρίς έξτρα χρέωση μεταφοράς.

Η εταιρία ευθύνεται για την έγκυρη παράδοση της δέματος στο μεταφορικό μέσο επιλογής του πελάτη και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε εταιρία μεταφορών.

Για την επίλυση της κάθε διαφοράς στο χρόνο παράδοσης μεταξύ του πελάτη και μιας εταιρίας μεταφορών, ο πελάτης απευθύνεται στην εταιρία μεταφορών απευθείας.

Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να δώσει τα στοιχεία αποστολής (αριθμός αποστολής/ φορτωτική) κατά την αποστολή του προϊόντος, με email.

Με την κάθε μέθοδο αποστολής, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις λειτουργίες (όπως καθυστερήσεις, τρόπος παράδοσης, χειρισμός κλπ.) των μεταφορικών εταιριών (εταιρίες ταχυμεταφοράς, μεταφορικές εταιρίες κλπ).

7. Τρόποι πληρωμής

  1. Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (Δωρεάν)
  2. Πληρωμή με αντικαταβολή με χρέωση 3 ευρώ

8. Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων

Όλες οι επιστροφές γίνονται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρία μας και μόνο.

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποστολής μόνο όταν η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί, είναι σφραγισμένη στην εργοστασιακή της κατάσταση και το προϊόν δεν είναι χρησιμοποιημένο.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλαμβάνει την παραγγελία του από την στιγμή που το δέμα έφτασε στο τοπικό του γραφείο κούριερ/ μεταφορικής, η εταιρία δεν φέρνει καμία ευθύνη για τυχόν μη-ακεραιότητα του προϊόντος.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα είναι σπασμένο, ελλιπές ή λάθος προϊόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο παραλήπτης (πελάτης) να ενημερώσει την εταιρία επικοινωνώντας εντός 1 ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας τηλεφωνικά/ ηλεκτρονικά (email). Εναλλακτικά, οποιαδήποτε επιστροφή ή/και αποζημίωση ή/και δεύτερη αποστολή δεν θα γίνει δεκτή.

Το κόστος  επιστροφής (μεταφοράς προς την αποθήκη μας) βαρύνει τον αποστολέα.

Για τις επιστροφές όπου οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν με την μεταφορική εταιρία υπάρχει επιπλέον χρέωση παραλαβής από την εκάστοτε μεταφορική εταιρία 5€ (διότι δεν εφαρμόζεται η παράδοση των μεταφορικών στις εγκαταστάσεις μας).

8.1 Δυνατότητα υπαναχώρησης Η εταιρία μας σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιστρέψετε ένα προϊόν εντός 14 ημερών *αναιτιολόγητα. *Ισχύουν ωστόσο οι ακόλουθοι κανόνες: Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε η εταιρία μας, σας παρέχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο πελάτης υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν με την απόδειξη αγοράς στην αρχική του κατάσταση, μη χρησιμοποιημένο, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Στις  περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τιμολόγιο επιστροφές δεν γίνονται δεκτές. Εφόσον ελεγχθεί το προϊόν, θα επιστρέφεται στον πελάτη κατ’αρχήν, το τίμημα με τον τρόπο με τον οποίο η καταβολή είχε διενεργηθεί, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με τον πελάτη. Τυχόν τραπεζικά ή άλλα έξοδα (μεταφορικά, αντικαταβολή, κλπ.) ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης, βαρύνουν τον τελευταίο. Ειδικά, τα κόστη των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί (κόστος αποστολής, αντικαταβολής, παράδοση μέχρι την μεταφορική εταιρία κλπ.) δεν συμπίπτουν στο δικαίωμα υπαναχώρησης. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές: + Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η καταχώριση (registration) του προϊόντος, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν κλπ. + Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι σε αρχική κατάσταση / έχουν υποστεί ζημιά κατά την επιστροφή στην μεταφορά. + Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. Προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από τον πελάτη μετά από την παράδοσή τους σε αυτόν εμπίπτουν στην εξαίρεση αυτή, όπως π.χ. καταχώριση (registration) μιας συσκευής τύπου smartphone κλπ.. + Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. είδη ένδυσης σεφ μίας χρήσης, μαγειρικά σκεύη κλπ.). + Στις περιπτώσεις όταν το κόστος επιστροφής υπερβαίνει την αξία της παραγγελίας εφόσον το προϊόν έχει αποσταλεί και δεν είναι ελαττωματικό.
  • Μείωση αξίας προϊόντος σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος
+ Αν το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό και επιστρέφεται λόγο της υπαναχώρησης υπάρχει έξτρα χρέωση 3€ για επεξεργασία του αιτήματος. + Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που αγοράζει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.
  • Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως -30%.
  • Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κλπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως – 50%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως – 30%.
Οι μειώσεις αξίας λόγο των παραπάνω (εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις) εφαρμόζονται αναδρομικά και υπολογίζονται κάθε φορά στη συνολική αξία του προϊόντος. Tο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (όταν μία εταιρεία αγοράζει εμπορικό εξοπλισμό από άλλη για τους σκοπούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της).

Δικαιώματα καταναλωτών – Ευθύνη – Ανωτέρα Βία

Τα δικαιώματα των καταναλωτών (φυσικών προσώπων) που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα- λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν.

9. Δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας

Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται σε 1-4 εργάσιμες ημέρες. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας μόνο πριν την αποστολή του προϊόντος. Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2661031943.

 

10. Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματός μας μπορεί να μην είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής: φυσικό κατάστημα, φυλλάδιο κ.α..

Για το λόγο αυτό σάς συνιστούμε πριν επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα να κάνετε την παραγγελία online προκειμένου να εξασφαλίσετε την τιμή προσφοράς.

 

11. Εγγύηση

Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του κατασκευαστή καλής λειτουργίας. Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ).

Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλετε σε ελάττωμα και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνεστε τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα μας ή στο επίσημο service αντιπροσωπείας.

 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του aele.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.

Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού aele.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Κέρκυρας.